ekonomi

Siemens Türkiye, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Siemens Türkiye, sürdürülebilirlik eylem ve hedeflerini paylaştığı 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirket, DEGREE stratejisi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda etkin bir sürdürülebilirlik yönetimi uyguluyor. Rapor, karbonsuzlaşma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, fırsat eşitliği, istihdam edilebilirlik gibi başlıklar altında şirketin çalışmalarını ve hedeflerini içeriyor.